Vi har fullt upp med skapandet inom det konstnärliga och våra gröna projekt, däför hinner vi sällan skriva något blogginlägg. Däremot gör vi oftast informativa inlägg på instagram och facebook, där kan en få en hel del tips. 

Klicka på huvudrubriken för varje inlägg för att läsa hela inlägget.
 

2020 > 12

Jag blev tillfrågad att skriva en text som förtydligar vad skillnaden är mellan att vara omställnings-, och klimataktiv.

Det hela började i en dialog på Facebook med XR-aktivister där de i en virtuell flyer hade skrivit "Omställning nu!" eller något liknande. Jag har inte brytt mej innan när klimataktivister använder ordet (förutom att de ofta använder det till helt fel lösning - att ställa om från fossilt till alternativa energisystem).

Jag var med och startade omställningsrörelsen runt 2008, jag ser mej själv som omställare. Dessförinnan arbetade jag nära 100% ideellt i klimatrörelsen i 2-3 år. Jag vill inte reclaima ordet omställning, men där och då i den flyern kände jag - this is too much. Jag har aktivt valt att inte vara klimataktivist och vill heller inte i mitt arbete förknippas med det. Vi använder helt olika angreppsätt.

Läs vidare på deras hemsida.

Här en tabell som jag har sammansatt och som grovt visar skillnaden mellan en omställare och en klimataktivist. Det går bra att dela bilden vidare om en hänvisar till källan.

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

Etiketter