Vi har fullt upp med skapandet inom det konstnärliga och våra gröna projekt, däför hinner vi sällan skriva något blogginlägg. Däremot gör vi oftast informativa inlägg på instagram och facebook, där kan en få en hel del tips. 

Klicka på huvudrubriken för varje inlägg för att läsa hela inlägget.
 

2017 > 01

Kännedom om vår tids problem med sinande naturresurser är förvånansvärt låg bland de flesta. Så som den minskande tillgången på fossil energi och andra naturresurser som t.ex. matjord, vatten och ekosystemtjänster. På grund av samtidens underliggande tillväxtsträvan vaggas vi alla in i att tro på lösningar som oändlig tillgång till grönare energi och annan resurskrävande högteknologi. Anima Mundi vill visa på lösningar som vi anser är vår enda möjliga väg in i den nya tid som vi nu möter. Vi sprider kunskaper som till största delen återfinns inom utvecklad och återupptäckt naturahushållning. Våra svar bottnar så klart i de problem vi känner till, men till skillnad från många andra lösningsorienterade innovationer bygger vi vår grund utifrån en nedväxtagenda. Gail Tverberg är en av vår tids största analytiker inom förhållandet mellan tillgång på energi och hur det påverkar vårt ekonomiska system. Vi väljer att dela hennes senaste rapport

Bilden är länkad till Gails Rapport

(klicka på bilden) trots vårt fokus på lösningar då kunskapsnivån kring detta måste höjas. Tverberg släpper tunga rapporter som kan vara mäkta jobbiga att ta sig igenom, men det är information som vi all behöver ta del av på ett eller annat sätt för att gå på rätt lösningar. Tillägg från oss till denna analys är att Sverige är bland de högst privat belånade folket i världen, vilket bidrar till att en märkbar förändring i de flestas vardag skjuts upp. Det är svårt att mäta välfärden men många signaler tyder redan nu på en snabbt försämrad sådan och en starkt uppåtgående rasism samt många geopolitiska spel globalt som grundar sig i kampen om naturresurser. Tyvärr kommer det förmodligen smälla till plötsligt och väldigt hårt den dag då bubblan spricker, vilket enligt Tverberg kommer att ske någon gång redan under 2017-2019. Samt tyvärr blir det nog inte enbart en ekonomisk kollaps utan även en psykologisk, eftersom de flesta kommer att tas på sängkanten.

Ta er tid gott folk, gå ned i arbetstid, läs på och ställ om!

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

Etiketter