Omställning för skolor i er organisation

Vill ni bli en av Sveriges grönaste skolor?
En av de viktigaste insatserna är skolmaten. Här finns mycket att göra även för de skolor som redan är på spåret. Vi tar det längre än att enbart nå klimat- och miljömål, vi titta även på vilket socialt ansvar ni tar idag, vi kemikaliebantar och kommunicerar kring resurshållning och ser till att skolan är en bas för alla barn att få en näringsrik kost. Vi tittar vidare på bättre val av städmaterial, energieffektivisering, val av material i undervisningen och på kontoret. En omställnings-policyn kan upprättas på skolan.

Diplom
Vi utfärdar vårt diplom "Skolor för verklig hållbarhet" för de som gått igenom en hel omställning med oss och visar på kontinuitet i att kunna upprätthålla nya strukturer och vanor. 

Hur går det till?
1. Vi börjar med en Walk n' Talk där ni visar oss runt på er skola så att vi får en överblick på era lokaler och processer för att kunna kartlägga möjligheter och utmaningar.

2. Vi ger er förslag på övergripande åtgärder som passar er verksamhet och utifrån det hittar vi tillsammans rätt nivå och färdplan för er omställning.

3. Vi hjälper er med förändringar som kan göras direkt och även sådant som behöver mer återkommande skötsel och återkoppling.

Våra verktyg förutom fysiska träffar är en intern sida på vår hemsida med rapportering samt ett kunskapsbibliotek som rör er omställning. Vi kan även startar en intern sida för kommunicering med föräldrar angående de förändringar som de kommer att märka av och vi förklarar varför så att de känner sig mer involverade.

Det mesta sker utanför elevers och föräldrars inverkan. När denna grund är lagd så är skolan definitivt redo för samverkan med elverna i undervisningen, läs mer om det här.

Kontakt
Via formuläret här invid eller: info@animamundi.se