Föredrag

Foto: Siri Falkenstrand Foto: Siri Falkenstrand

Mitt liv som omställare

År 2009 kom brytpunkten för Sanya Falkenstrand. Hon var aktiv i miljörörelsen men förstod att frågan rörde sig om så mycket mer än att enbart jaga koldioxidekvivalenter. Hur inte bara utarmandet av natur-resurser påverkar naturen i sig som vi ju faktiskt tillhör, utan även hur extremt lite det finns kvar av dom och hur viktiga resurserna har blivit för vår existens. Helt enkelt hur sårbar vår civilisation har blivit och inte minst den ohälsa som har växt fram ur allt detta. Den sociala frågan - globala nords ansvar gentemot syd - var egentligen grunden till hennes engagemang - orättvisor i och med den postkoloniala strukt-uren. Men inget av alla problem i världen kändes längre tillfredsställande att intellektualisera kring. Det är en beprövad metod som vi inte har kommit någon vart med. 

Hon berättar om sin väg in i engagemanget att skapa den förändring hon vill se i världen genom att börja med sig själv. Hon ger många bra exempel på hur privatpersoner och kommuner kan ta steget vidare mot en mer bärkraftig tillvaro. Resiliens är nyckelordet som bl.a. innefattar småskalig kretsloppshantering, socialt kapital och kultur. 

Föredraget tar ca 2 timmar och kombineras gärna med en "hands on" workshop som t.ex. tillverkning av vildjäst mjöd, mjölksyrning eller en inblick bland våra vilda och urbana växter som mat och medicin.

För bokning och frågor 
Använd formuläret nedan eller maila: sanya@animamundi.se

Sanya har av GreenMatch utsetts som en av 40 hållbara inspiratörer år 2016.

Intervjuer

Foto: Siri Falkenstrand

"Vi behöver förändra vad som anses åtråvärt"
Aktivism genom odling. Så ser Sanya Falkenstrands väg mot ett hållbart samhälle ut. Syre mötte henne för ett samtal om strävan efter ett liv som planeten tål och om betydelsen av att koda om sociala konstruktioner.
Länk till hela artikeln

Foto: Susanna Elfors
Foto: Susanna Elfors

”Tanken om en hållbar stad är helt passé”
Stadsmiljöprofilen denna gång, Sanya Falkenstrand, tror inte på städer. Men än så länge bor hon ändå i stadens utkant där hon plockar vilda växter, gör egen kombucha och bygger jord. 

Vad sysslar du med Sanya?
– Puttar på för en grön revolution genom att fylla livet med kultur och utöva praktisk omställning i min vardag
Läs hela intervjun

Foto: Siri Falkenstrand
Foto: Siri Falkenstrand