Omställningsprogram - Skolor i organisationen

Vill ni bli Sveriges grönaste skola?
Med skolmaten finns det mycket kvar att göra, även för de skolor som redan är inne på det gröna spåret. Vi tar det längre än att enbart se till att nå klimat- och miljömålen. Vi ser även till det sociala ansvarstagandet globalt. Utöver detta kemikaliebantas köket och vi tittar även på strategier för att minska matsvinnet och kanske stratar vi till och med en matkompost. 

Trots att vi vet att schysst mat ger friska liv så råder det fortfarande stor okunskap kring hälsosam mat. Vi ser därför även till så att skolan är en bas för att alla barn ska få en näringsrik och välbalanserand kost. Även detta är en del i att leva ett grönare liv.

En annan viktig del inom ämnesområdet är att hitta miljöriktigt städmaterial. Många gånger innehåller miljömärkta produkter tveksamma ämnen.

Diplom
Vi utfärdar vårt diplom "Skolor för verklig hållbarhet" för de som gått igenom en hel omställning med oss och visar på kontinuitet i att kunna upprätthålla nya strukturer och vanor. 

Hur går det till?
1. Vi börjar med en Walk n' Talk där ni visar oss runt på er skola så att vi får en överblick på era lokaler och processer för att kunna kartlägga möjligheter och utmaningar. Men framför allt kommer det vara fokus på köket.

2. Vi ger er förslag på övergripande åtgärder som passar er verksamhet och utifrån det hittar vi tillsammans rätt nivå och färdplan för er omställning.

3. Vi hjälper er med förändringar som kan göras direkt och även sådant som behöver mer återkommande skötsel och återkoppling.

Våra verktyg förutom fysiska träffar är en intern sida på vår hemsida med rapportering samt ett kunskapsbibliotek som rör er omställning. Vi kan även startar en intern sida för kommunicering med föräldrar angående de förändringar som de kommer att märka av och vi förklarar varför så att de känner sig involverade.

Det mesta sker utanför elevers och föräldrars inverkan. När denna grund är lagd så är skolan definitivt redo för samverkan med elverna i undervisningen, läs mer om det här.

Kontakt
Via formuläret här invid eller: info@animamundi.se