Välkommen att ta steget in i framtiden!

Mundi Shop är butiken där du kan vara både skaparen och konsumenten. "Affärsidén" är att gemensamt verka inom profilen "Grön konst och hantverk". Det ska vara lätt att hitta genuint gröna produkter där en själv slipper vara kemikalie- och hållbarhets-detektiven.

Mundi Makare

KREATÖR  SKAPARE  PRODUCENT  KONSTHANTVERKARE  INNOVATÖR
Förutom möjligheten till försäljning och inköp av material till lägre pris som kreatör i nätverket så vinner du även fördelar genom det informationsutbyte som flödar oss emellan - vi bygger en kunskapsbas för vad hållbar produktion är, för det är mycket att hålla reda på! Du får tillgång till andra snillerika människor att jobba tillsammans med, samt lobbar vi för ett gemensamt "märke" istället för att göra det var och en för sig. Du kan absolut ha ditt eget varumärke hos oss och sälja dina saker på egen hemsida etc. Har en inte det så finns ju allt här.
Här kan du läsa mer i detalj om hur det går till
 

loading...