Bärkraftighetsprincipen

Vart går gränsen för bärkraftig produktion och konsumtion?
Det är rent utsagt skitsvårt att sätta en gräns. Det kommer att vara ett kontinuerligt arbete för oss att sätt ramarna för vad det innebär. Det en i varje fall redan nu kan vara säker på i val av våra produkter är att vi är långt mer "hårda" än vad många andra vanliga miljömärken är. 

Så här tänker vi just nu:

- Giftfritt! Detta är bland det svåraste att tacklas med när en skapar. Många gånger kan en komma runt problemet genom att välja ett annat tillvägagångssätt i skapande. Men ibland står en helt plötsligt där med en tub superlim i handen för att det verkligen inte finns något annat sätt. Då är det bra att fråga sig om en verkligen ska skapa denna produkt. Vi tycker dock att det är ok att använda sig av secondhand material med befintliga gifter i, men då utan att en tillsätter gifter i återskapandet. T.ex. om du köper en secondhand T-shirt för att sedan trycka på den, så kommer inte vi tillåta några gifter i tryckfärgen. Vi tillåter t.ex. inte att en använder emulsion (skitgiftigt) till sina tryckramar, för det finns andra vägar!

- Stop för bruk av ändliga resurser. Idag förbrukar vi geologiskt material i högre utsträckning än vad som återbildas (metaller, sten, petroleum, torv). Detta är mycket allvarligt då vi utsätter oss själva för ett beroende som inte är hållbart samt åtgår det enormt mycket energi att utvinna dessa. Vi kommer tillåta att vissa produkter säljs med dessa material där innovationer hjälper oss att brygga till ett mer hållbart samhälle.

- Mikroekonomier och välfärd. Förutom ekologisk vinning så vinner vi ju även ur ett socialt perspektiv, på hemmaplan likväl som globalt. "Märkesbäringen" vi står för vill även lyfta människors förmågor ute i stugorna att kunna bringa inkomster för något en brinner för att skapa. Genom att öka möjligheten till inhemska mikroproduktion kan vi även stödja utvecklingen för att återfinna förlorade hantverkskunskaper samt förvärva nya sådana. Vi kommer ha ett visst importerat sortiment. T.ex. importerar vi hampatyger från Rumänien för att den inhemska marknaden inte producerar det idag. Vi kan dock producera hampatyger med inhemska råvaror och skapar då ett konsumtionsmönster i förväg för att gynna en hållbar inhemsk produktion. Så är inte fallet med bomull. På detta sätt minskar vi i förlängningen vårt utnyttjande av andra länders markarealer. Vi kommer även till viss del stödja mikroproducenter i andra länder som vi har direktkontakt med för att öka deras möjligheter där.

shop@animamundi.se