Mundi ReSolution Camp

Mundi ReSolution Camp är en interaktiv yta som våra Mundi Lovers och Mundi Makare kommer och bygger upp på er festival, mässa, skola, konferens, event etc. Vi lever lösningar direkt på platsen för att inspirera till att ta steget vidare från att enbart sopsortera, köpa ekoreko och att åka mindre bil. De som fångas av våra aktiviteter är välkomna att delta och prova på. Våra experter med lång erfarenhet av praktisk omställning i vardagen vägleder och inspirerar en vidare om tex urban permakulturodling, egengjorda hygienprodukter och vilda växter som mat och medicin. Utgångspunkten är att alla bär på en del av lösningen. Precis som i övriga delar av nätverket hittar en kulturen som ett påtagligt inslag i Campet.​
 
Vi som medverkar har i flera år arbetat aktivt med omställning i hemmet, lokalt samt även i det större sammanhanget för ett mer bärkraftigt samhälle. Många av oss är aktiva föreläsare och permakulturodlare. Sammanhang vi tidigare bl.a. vart aktiva i är Folkodlarna, Linje 17, Gerillaodlarna i södra Stockholm, Bagisodlarna, Omställningsrörelsen, OFOG och Klimataktion. Den största lärdomen hittills inom ämnet "praktisk omställning" är insikten om att området är oerhört stort, tar lång tid att genomföra samt hur vi, i vår del av världen, förlorat vitala kunskaper på mycket kort tid. Det finns mängder av lösningar där ute att utforska och det är fantastisk spännande och lärorikt! Läs mer under bilderna längre ner.
 
Vi anpassar konceptet utifrån besökaren: familjer, ungdomar, bara barn eller vuxna. Kontakta oss om pris och vidare frågor.


info@animamundi.se
Sanya Falkenstrand 
Projektkoordinator
0733 32 31 84

Mundi ReSolution Camps logga. Jorden vi brukar och skogen vi ärvde, vattnet vi vördnadssamt prisar och önskar dela lika.

Stadsodlarfestivalen STHLM 2014

Power Shift Globala gymnasiet 2012

Många intressanta möten där tankar och idéer med fokus på lösningar utbyts för att gemensamt nå nya vägar.

Bikolsutställning. Från egengjorda av konservburkar till high tech varianten som genererar el.

Permakulturfestivalen på Ängsbacka 2012.

Campet. Naturverksta för stora och små, prova på cirkus, loppis, hantverk och skogsens skafferi, dumpster prylar, gröna biblioteket, kök med biokolsmila, infohörna om kemikalier, filmbås, kollagevägg om omställningsalternativ. En öppen plats för spontana samtal.

Verksta med naturlera.

Teamet utklädda till skogsälvor

Nyfikna tittade förbi när vi lagade mat och en spontan workshop om biokol uppstod.