Omställningsprogram - Företag & Organisationer

Ni vill ta ett historiskt miljökliv i er verksamhet där era matrester omvandlas till det nya guldet - gödsel. Städprodukterna är på riktigt naturliga och växterna ni omges av är ätbara. I lunchrummet har ni även den där lustiga svampen som skapar en god dryck på lokala biodlarens honung. Den dryck som även boostar ert immunförsvar och sätter kontorets förkylningsloopar på hård prövning. Ja och har ni även tillgång till en yta ute, så är vi gärna med och bygger upp en prunkande köksträdgård som personalen kan vara med och sköta som en del i personalvården.

Ni väljer hur stort kliv ni vill ta, delvis eller hela stora klivet med det samma. Vi hjälper er att bygga upp det nya inne - hållbart på riktigt - och ser till att underlätta för er så att det hålls och sköts snyggt.

Är ni redo? Ja det är ni. 

Hur går det till?

1. Vi börjar med en Walk n' Talk där ni visar oss runt på er arbetsplats så att vi får en överblick på era lokaler och processer för att kunna kartlägga möjligheter och utmaningar.

2. Därefter ger vi förslag på övergripande åtgärder anpassat för er och utifrån det hittar vi tillsammans rätt nivå och färdplan för er omställning.

3. Vi hjälper er med förändringar som kan göras direkt och även sådant som behöver mer återkommande skötsel och återkoppling.

Våra verktyg förutom fysiska träffar är en intern sida på vår hemsida där era medarbetare kan följa vad som händer på arbetsplatsen angående omställningen och hur de själva kan delta om det skulle finnas med i upplägget.

Diplom
Vi utfärdar vårt diplom "Företagare för verklig hållbarhet" för de som gått igenom en hel omställning med oss och visar på kontinuitet i att kunna upprätthålla nya strukturer och vanor. 

Kontakt
Via formuläret här invid eller: info@animamundi.se